j

Ruže

Predstavljaju vodeću grupu ruža, različitih formi , od široko razgranatih do uskopiramidalnih. Cvetovi su mahom dupli, sa 20-120 latica. Lastari su dužine od 40-80 cm, a prečnik cvetova 8-15 cm. Na jednom lastaru formira se 1-3 cveta. Boje su razne, osnovne, sa velikom lepezom prelaznih nijansi. Primenjuje se trodelno orezivanje: prolećno, letnje i jesenje kao i blaga zaštita tokom zime.

Ova grupa ruže odlikuje se obilnim, skoro neprekidnim cvetanjem, otpornošću na zimu i oboljenja, punim duplim cvetovima i bogatom gamom boja. Visina žbuna se kreće od 30-90 cm.Cvetovi su u buketima 3-25 kom, na lastarima dužine 25-90 cm. Zaštita od zime im je manje potrebna nego kog čajnohibridnih ruža.

Ovu grupu popularnih ruža karakteriše kompaktan žbun loptastog oblika, visine 25-50 cm. Blago mirisni cvetovi su prečnika 2-6 cm, u buketima do 10 komada. Cvetanje je obilno i produženo. Ne zahteva neko naročito orezivanje. Primena im je široka: balkoni, alpinarije, cvetne bordure, cvetna ostrva...

Ova grupa se odlikuje veoma dugim i poleglim lastarima dužine 2,5-6 m. Cvetovi se razlikuju po veličini, ispunjenosti, boji, mirisu i položaju na biljci. Cvetanje je produženo, kod nekih sorati tokom čitavog leta. U proleće se vrši samo sanitarno orezivanje radi odstranjivanja starih i suvih lastara.

Ovu grupu ruža karakteriše polegla i široka forma žbuna, kao i ponovno, obilno cvetanje. Odlikuje se povišenim stepenom otpornosti na oboljenja. Izgledaju prekrasno na padinama, travnjacima, kao i između visokog rastinja.

Ove ruže se odlikuju obilnim i produženim cvetanjem, različitim formama od široko razgranatih do uskopiramidalnih. Od ostalih grupa ruža su superiornije u rastu i otpornnosti na hladnoće. Žbunovi su veoma razvijeni, visine do 2 m, a cvetovi se javljaju u buketima. Koriste se za ukrašavanje vrtova i parkova, a pojedine sorte i za rezani cvet.

Ova grupa ruža predstavlja grupu ruža dobijenih korišćenjem genetskog potencijala starih ruža radi ukrštanja sa savremenim sortama. Tako su stvorene nove sorte sa osobinama starinskih ruža: veličina i forma cveta, veoma izražen miris, velika količina latica i ponovno cvetanje tokom čitave sezone, kao kod ostalih savremenih ruža.

Ruže stablašice izgledaju veoma impresivno. U zavisnosti od karakteristika sorte, mogu biti uspravne, kaskadne, padajuće i loptaste forme, tako da same po sebi predstavljaju mali cvetni žbun. Zimu podnose apsolutno kao i obične ruže. Pozeljno ih je blago zaštiti tokom zime. Pored toga, ružu stablašicu možete posaditi i u saksiju ako ne želite da se bavite zaštitom od mrazeva.

X