Image Alt

Kako se sade ruže

1

Raspakovati sadnicu

2

Sadnicu položiti u vodu na 2-3 časa.

3

Sadnicu postaviti u jamu tako da korenov vrat bude 5 cm pod zemljom.

4

Jamu ispuniti zemljom i obilno zaliti.

X